Treść

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
erasmus@info.p.lodz.pl


Koordynatorzy praktyk w ramach programu Erasmus+ w krajach UE oraz w Turcji, Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Serbii


Wydział Mechaniczny

 • dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • dr inż. Piotr Korbel

Wydział Chemiczny

 • dr inż. Anna Gajda

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • dr hab. inż. Marcin Barburski

Kolegium Towaroznawstwa

 • dr hab. inż. Zbigniew Draczyński

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • dr Izabella Kwaśniewska-Karolak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • architektura - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
 • budownictwo - dr inż. Marek Wojciechowski
 • inżynieria środowiska - dr inż. Robert Cichowicz

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

 • dr inż. arch. Krzysztof Ułamek

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Kolegium Logistyki

 • dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • papiernictwo i poligrafia - dr inż. Anna Stanisławska
 • pozostałe kierunki - mgr inż. Michał Nowicki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • dr inż. Barbara Kozłowska

Dokumenty do pobrania:

Protokół kwalifikacyjny

Protokół kwalifikacyjny doktoranci

Dokument o uznaniu praktyk

Zmieniono
10-03-2020 - 14:46