Treść

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
erasmus@info.p.lodz.pl


Koordynatorzy praktyk w ramach programu Erasmus+ w krajach UE oraz w Turcji, Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Serbii


Wydział Mechaniczny

 • dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • dr inż. Piotr Korbel

Wydział Chemiczny

 • dr inż. Anna Gajda

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • dr hab. inż. Marcin Barburski

Kolegium Towaroznawstwa

 • dr hab. inż. Zbigniew Draczyński

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • dr Izabella Kwaśniewska-Karolak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • architektura - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
 • budownictwo - dr inż. Marek Wojciechowski
 • inżynieria środowiska - dr inż. Robert Cichowicz

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

 • dr inż. arch. Krzysztof Ułamek

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Kolegium Logistyki

 • dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. PŁ

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • papiernictwo i poligrafia - dr inż. Anna Stanisławska
 • pozostałe kierunki - dr inż. Michał Nowicki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • dr inż. Barbara Kozłowska

 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska:

Inżynieria materiałowa - dr hab. inż. Marcin Barburski

Inżynieria mechaniczna - dr hab. inż. Damian Obidowski

Automatyka, elektronika i elektrotechnika - dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. PŁ

Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. PŁ

Nauki chemiczne - dr hab. inż. Beata Brożek - Płuska, prof. PŁ

Technologia żywności i żywienia - dr hab. inż. Alina Kunicka - Styczyńska, prof. PŁ

Inżynieria lądowa i transport - dr hab. inż. Piotr Ostrowski

Architektura i urbanistyka - dr inż. arch. Katarzyna Janicka - Świerguła

Nauki o zarządzaniu i jakości - dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, prof. PŁ

Inżynieria chemiczna - dr hab. inż. Magdalena Orczykowska

Matematyka - dr hab. Włodzimierz Fechner

Nauki fizyczne - prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer


Dokumenty do pobrania:

Protokół kwalifikacyjny

Protokół kwalifikacyjny_doktoranci

Dokument o uznaniu praktyk

Zmieniono
29-05-2020 - 14:57