Treść

Politechnika Łódzka dysponuje każdego roku kilkoma stypendiami na semestralne studia w wybranych uczelniach w Krajach Partnerskich.

W ramach projektu realizowanego w latach 2018-2020 są to uczelnie znajdujące się w: Ukrainie, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i Stanach Zjednoczonych.

W okresie jesiennym prowadzona jest kwalifikacja studentów do udziału w mobilności.

Zmieniono
02-09-2019 - 08:21