Treść

Każdy student PŁ ma możliwość:

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów;
  • kilkukrotnego wyjazdu na tym samym stopniu studiów;
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+;
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR;
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych (PO WER).

Dokąd możesz wyjechać?

  • kraje UE;
  • Islandia, Norwegia, Liechtenstein;
  • Wielka Brytania, Turcja, Macedonia, Serbia.

Sprawdź uczelnie, do których możesz wyjechać na studia


European Project Semester

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Studenci realizują interdyscyplinarny projekt pracując w grupach międzynarodowych i komunikując się w języku angielskim w ciągu jednego semestru. Rezultaty pracy prezentowane są w raporcie końcowym i zespołowej prezentacji, która jest formą egzaminu. Praca w środowisku międzynarodowym w języku angielskim umożliwia wyposażenie Cię we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy.  Projekty tworzone są we współpracy z firmami lub mają charakter akademicki.

Lista uczelni oferujących EPS dostępna jest tutaj

 

Program Edukacja

Program z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich.

Zobacz więcej

 

Program Podwójnego Dyplomu

Poszczególne jednostki PŁ oferują możliwość wyjazdu na program podwójnego dyplomu do uczelni partnerskich. Istnieje możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego w ramach programu Erasmus+. Podczas wyjazdów do Francji jest możliwość aplikacji o stypendium rządu francuskiego (stypendium to wyklucza się z otrzymaniem stypendium Erasmus+).

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-master-2

Lista umów programu podwójnego dyplomu:

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE)
Arts et Métiers, Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE)
ECAM Lyon (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski / angielski

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE) 
ECAM Strasbourg (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski

Master of Business Studies / Master of Operations Management (IFE)
EXCELIA GROUP (La Rochelle), Francja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski lub francuski

Business and Technology (IFE)
HTW Saarlandes, Niemcy
Stopień studiów: I
Język programu studiów: angielski

Master of Operations Management (IFE)
HTW Saarlandes, Niemcy
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski i niemiecki

Electronics and Telecommunications: Applied Electronics (Wydział EEIA)
Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Włochy
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Electrical Engineering (Wydział EEIA)
Université d'Artois, Francja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Master of Business Studies (Wydział ZiIP)
National Aviation University, Ukraina
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Mechanical Engineering (Wydział Mechaniczny)
Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraina
Stopień studiów: II
Język programu studiów: polski

Master of Operations Management (IFE)
Southern Federal University, Rosja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski 

Zmieniono
28-07-2020 - 11:59