Treść

Każdy student PŁ ma możliwość:

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów;
  • kilkukrotnego wyjazdu na tym samym stopniu studiów;
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+;
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR;
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych (PO WER).

Dokąd możesz wyjechać?

  • kraje UE;
  • Islandia, Norwegia, Liechtenstein;
  • Turcja, Macedonia, Serbia.

Sprawdź uczelnie, do których możesz wyjechać na studia


European Project Semester

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Studenci realizują interdyscyplinarny projekt pracując w grupach międzynarodowych i komunikując się w języku angielskim w ciągu jednego semestru. Rezultaty pracy prezentowane są w raporcie końcowym i zespołowej prezentacji, która jest formą egzaminu. Praca w środowisku międzynarodowym w języku angielskim umożliwia wyposażenie Cię we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy.  Projekty tworzone są we współpracy z firmami lub mają charakter akademicki.

Lista uczelni oferujących EPS dostępna jest tutaj

Program Podwójnego Dyplomu

Poszczególne jednostki PŁ oferują możliwość wyjazdu na program podwójnego dyplomu do uczelni partnerskich. Istnieje możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego w ramach programu Erasmus+. Podczas wyjazdów do Francji jest możliwość aplikacji o stypendium rządu francuskiego (stypendium to wyklucza się z otrzymaniem stypendium Erasmus+).

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-master-2

Lista umów programu podwójnego dyplomu:

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE)
Arts et Métiers, Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE)
ECAM Lyon (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski

Business and Technology/ Gestion et technologie/ Mechanical Engineering (IFE) - w przygotowaniu
ECAM Strasbourg (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja
Stopień studiów: I i II
Język programu studiów: francuski

Management/ Management and Production Engineering (IFE)
EXCELIA GROUP (La Rochelle), Francja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski lub francuski

Management/ Management and Production Engineering (IFE)
INSEEC Business School, Francja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski lub francuski

Business and Technology (IFE)
HTW Saarlandes, Niemcy
Stopień studiów: I
Język programu studiów: angielski

Management and Production Engineering (IFE)
HTW Saarlandes, Niemcy
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski i niemiecki

Electronics and Telecommunications: Applied Electronics (Wydział EEIA)
Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Włochy
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Electrical Engineering (Wydział EEIA)
Université d'Artois, Francja
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Management (Wydział ZiIP)
National Aviation University, Ukraina
Stopień studiów: II
Język programu studiów: angielski

Mechanical Engineering (Wydział Mechaniczny)
Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraina
Stopień studiów: II
Język programu studiów: polski

Zmieniono
20-01-2020 - 10:13