Treść

Każdy student PŁ ma możliwość:

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów;
  • kilkukrotnego wyjazdu na tym samym stopniu studiów;
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+;
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR;
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych (PO WER).

Dokąd możesz wyjechać?

  • kraje UE;
  • Islandia, Norwegia, Liechtenstein;
  • Wielka Brytania, Turcja, Macedonia, Serbia.

Sprawdź uczelnie, do których możesz wyjechać na studia


European Project Semester

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni technicznej, a jego założeniem jest praca w międzynarodowych grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Studenci realizują interdyscyplinarny projekt pracując w grupach międzynarodowych i komunikując się w języku angielskim w ciągu jednego semestru. Rezultaty pracy prezentowane są w raporcie końcowym i zespołowej prezentacji, która jest formą egzaminu. Praca w środowisku międzynarodowym w języku angielskim umożliwia wyposażenie Cię we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy.  Projekty tworzone są we współpracy z firmami lub mają charakter akademicki.

Lista uczelni oferujących EPS dostępna jest tutaj

Zmieniono
11-01-2021 - 07:50