Przejdź do treści
img

Informacja nr 8 Prorektora ds. Studenckich PŁ

Informacja nr 8 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 10 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem części ograniczeń funkcjonowania gospodarki wywołanych zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, informuję, że z dniem 12 czerwca 2020 r.

  1. Przywrócone zostają obowiązujące terminy wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych i opłat za studia na studiach stacjonarnych wnoszonych przez studentów zagranicznych odbywających w PŁ pełen cykl kształcenia oraz obowiązujące terminy wnoszenia opłat związanych z powtarzaniem w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
  2. Tracą moc zapisy punktów 3a i 3b Informacji Nr 4 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych i opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ
Prorektor ds. studenckich PŁ
Z-ca Kierownika Sztabu Antykryzysowego