Przejdź do treści

Konkurs NAWA - zapraszamy zagranicznych naukowców na uczelnię

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w programie im. Stanisława Ulama. Program umożliwia zaproszenie zagranicznego naukowca, który uzyskał minimum stopień doktora, na polską uczelnię na okres od 6 do 24 miesięcy. Dofinansowanie pokrywa koszty pobytu naukowca (comiesięczne stypendium w wysokości 10 tyś zł) oraz dodatek mobilnościowy, na pokrycie kosztów podróży.

Celem pobytu zagranicznego naukowca może być:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji o konkursie:

w j. polskim: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

w j. angielskim: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme