Treść

Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie w pierwszej kolejności powinni sprawdzić, jaka jest sytuacja w kraju, do którego się wybierają (np. w serwisie MSZ). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Łódzkiej mogą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju destynacji.

Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Pobyt pracownika za granicą może trwać minimum dwa dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie dwa miesiące.

Decyzja dotycząca liczby dni, na jakie zostanie przyznane wsparcie indywidualne zostanie podjęta przez Prorektora ds. Kształcenia na podstawie dostępnych środków finansowych.

Pracownicy PŁ zakwalifikowani na wyjazd otrzymują wsparcie indywidualne oraz ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży w formie stypendium. Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj instytucji przyjmującej.

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej:

Kalkulator odległości (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculat…)

Aktualnie obowiązujące stawki zestawione zostały w dokumencie Ogólne zasady finansowania

Dokumenty wymagane w kwalifikacji

Podstawą udziału w kwalifikacji na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ do krajów programu jest złożenie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy pracownika

Deklarację instytucji przyjmującej potwierdzającej możliwość realizacji mobilności w planowanym zakresie

Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement)


Co jeszcze należy zrobić przed planowaną mobilnością?

Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do złożenia Podania o zgodę na wyjazd za granicę, jak w przypadku każdego innego wyjazdu służbowego za granicę.

Przez wyjazdem obowiązkowo należy zapoznać się z Informacjami dla Uczestnika Mobilności.

 

Zmieniono
27-07-2020 - 09:33