Treść

QS World University Rankings

QS World University Rankings opiera się na takich wskaźnikach, jak: prestiż akademicki (waga 40%), prestiż wśród pracodawców (waga 10%), stosunku liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 20%), cytowania (waga 20%) oraz umiędzynarodowienie (waga 10%). Współczynnik prestiżu wśród kadry akademickiej i pracodawców mierzony jest poprzez badanie reputacji. W przypadku prestiżu akademickiego badanie jest przeprowadzane na próbie 70 tysięcy respondentów, a w przypadku reputacji wśród pracodawców – na próbie 30 tysięcy badanych.

W zestawieniu QS World University Ranking w 2019 roku znalazło się 16 polskich uczelni. Politechnika Łódzka zajęła miejsce w przedziale 801-1000. Uczelnia zgłosiła również swój udział w ramach rankingów dziedzinowych (ranking by subject).

W 2014 r. QS World University Rankings po raz pierwszy opublikował ranking regionalny Emerging Europe and Central Asia (EECA). W ostatniej edycji zostały w nim sklasyfikowane 23 uczelnie z Polski, Politechnika Łódzka zajęła 92 miejsce (w ubiegłym roku 123). Metodologia tego rankingu opiera się na ocenie 9 wskaźników, m.in. prestiżu akademickiego (waga 30%), prestiżu wśród pracodawców (waga 20%), stosunku liczby nauczycieli do liczby studentów (waga 15%), liczby publikacji (waga 10%), itd.

https://www.topuniversities.com/university-rankings

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/eeca-university-rankings

 

 

Zmieniono
03-09-2019 - 08:20