Treść

cwpwO Centrum

Przez wiele lat Politechnika Łódzka utrzymywała bliskie kontakty z uniwersytetami partnerskimi na Wschodzie – na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Efektem takiej współpracy były liczne publikacje, badania naukowe, wspólne granty i programy edukacyjne, spotkania kulturalne, kursy językowe i praktyki studenckie. W ostatnich latach aktywnie rozwija się współpraca Politechniki Łódzkiej z krajami Azji – Kazachstanem, Chinami i Japonią. Wszystkie wyżej wymienione kraje oraz wiele innych, położonych w Europie Wschodniej i Azji tworzą tzw. kraje Wschodu. Właśnie dlatego, w celu utrzymania i kontynuowania długotrwałej owocnej współpracy, a także nawiązania i rozwoju nowych kontaktów, stworzono Centrum Współpracy Polska-Wschód Politechniki Łódzkiej (CWPW).

Cele CWPW

Głównym celem CWPW jest utrzymanie istniejących, a także poszukiwanie i rozwój nowych kontaktów z uniwersytetami Europy Wschodniej i Azji poprzez opracowanie wspólnych obszarów współpracy, programów badawczych i grantów na wspólne badania, stypendiów i szkół naukowych, interesów kulturalnych i językowych, rozwoju systemów podwójnego dyplomu i znalezienia wspólnych obszarów zainteresowanie w dziedzinie historii, w kulturze i języku.

Zadania CWPW

  • rozwój współpracy, a także poszukiwanie nowych kontaktów z uniwersytetami Białorusi, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Chin, Japonii itd.,
  • organizacja imprez kulturalnych i naukowych we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Azji,
  • opracowywanie programów podwójnego dyplomu,
  • zwiększenie atrakcyjności Politechniki Łódzkiej wśród studentów zagranicznych oraz uczelni zagranicznych wśród studentów PŁ,
  • wsparcie informacyjne dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia do PŁ oraz polskich studentów wyjeżdżających na studia za granicę,
  • wyszukiwanie i uaktualnianie informacji na temat stypendiów i grantów dla studentów obu stron,
  • wyszukiwanie i uaktualnianie informacji na temat możliwych obszarów wspólnych badań naukowych,
  • organizacja wymiany dydaktycznej, akademickiej, administracyjnej itp..
Zmieniono
14-01-2020 - 10:18