Treść

Student zainteresowany wyjazdem do uczelni w Kraju Partnerskim powinien sprawdzić dostępność miejsc w danym roku akademickim.

Następnie student zgłasza się do wyznaczonego Koordynatora Wydziałowego danej umowy z uczelnią w Kraju Partnerskim (lub do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, jeśli nie ma wyznaczonego koordynatora wydziałowego umowy). Kwalifikacja studentów na wyjazd jest prowadzona przez Koordynatorów Wydziałowych umów.

Każdy student zakwalifikowany do udziału w mobilności Erasmus+ wypełnia i składa w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych następujące dokumenty opatrzone podpisem zainteresowanych stron:

Zmieniono
02-09-2019 - 08:22