Treść

Rekrutacja

Jak przygotować się do rekrutacji? Kilka dobrych rad:

W systemie rekrutacji www.mobility.p.lodz.pl dostępne będą umowy wszystkich wydziałów. Możesz skorzystać z tych, które obejmują wymianę w ramach Twojej dziedziny studiów. 

Znajdź informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej.

 • Zgłoś się do Opiekuna Umowy i Koordynatora Programu Studiów

Od Opiekuna Umowy dowiesz się więcej o studiach w danej uczelni oraz otrzymasz ocenę subiektywną, bez której rekrutacja nie będzie możliwa.

Zgłoś się również do Koordynatora Twojego programu studiów w PŁ, aby uzyskać  informacje na temat efektów kształcenia koniecznych do uzyskania na Twoim kierunku podczas studiów w uczelni zagranicznej.

Ustal z Koordynatorem Programu, czy zdobędziesz wskazane efekty kształcenia w uczelni, na którą chcesz wybrać podczas rekrutacji.


Aplikacja

Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+?

1. Zobacz ogólną prezentację

Prezentacja - Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+ ?

2. Zapoznaj się z procedurą aplikacyjną w uczelni zagranicznej

Sprawdź: nieprzekraczalne terminy (deadline), aplikacja online, dodatkowe dokumenty.

3. Wypełnij dokumenty aplikacyjne

Kod dziedziny (field of education) możesz sprawdzić tutaj.

Przed wyjazdem przygotuj i wydrukuj tylko część "Before the mobility". Treść skonsultuj z Opiekunem Umowy i obowiązkowo z Koordynatorem programu studiów w PŁ. W przypadku zmian programu podczas pobytu w uczelni zagranicznej, skorzystaj z części "During the mobility" - dokument wypełnij po konsultacjach z koordynatorem programu PŁ i wyślij do akceptacji do PŁ w pierwszych tygodniach wymiany. 

UWAGA! Jeśli w uczelni zagranicznej obowiązuje inny formularz LAS - upewnij się, że zawiera on również część z Tabelą B (nie ma wówczas konieczności wypełniania wzoru PŁ). 

4. Uzyskaj podpisy

 • Koordynatora programu studiów na LAS (oraz opiekuna umowy jeśli jest to wymagane);
 • Prodziekana ds. Studenckich na LAS oraz podaniu.

5. Dostarcz dokumenty

 • oryginały dokumentów do Dziekanatu (nie dotyczy studentów IFE);
 • oryginały dokumentów (ewentualnie kopie) do Sekcji Mobilności Studenckiej przed deadlinem w uczelni zagranicznej!

Dokumenty wysyłane są elektronicznie przez studenta lub pocztą przez PŁ (jeśli jest to wymagane).

6. Zapoznaj się z dokumentami

7. Podpisz umowę Erasmus+

 • Umowa zostanie wystawiona w systemie mobility.p.lodz.pl po dostarczeniu listu akceptacyjnego z konkretnymi datami pobytu z uczelni zagranicznej do SMS (Sekcja Mobilności Studenckiej), np. dostarczeniu kopii listu akceptacyjnego, przesłaniu skanu listu akceptacyjnego lub przesłaniu e-maila z uczelni zagranicznej na erasmus@info.p.lodz.pl.
 • Otrzymasz powiadomienie na e-mail PŁ z systemu mobility.p.lodz.pl. Przeczytaj dokładnie umowę i wypełnij odpowiednie pola!
 • Dostarcz do biura SMS umowy Erasmus+ (w dwóch podpisanych egzemplarzach).

8. Wypełnij test językowy OLS

Wypełnij obowiązkowy językowy test online w systemie OLS.

Dodatkowo, możesz wziąć udział w kursie językowym OLS (EN, FR, DE, ES, IT i inne).

Wskazówki - testy i kursy OLS(Online Linguistic Support)

9. Wprowadź na stronie mobility.p.lodz.pl:

 • nr karty EKUZ - w celu wyrobienia karty przedstaw podpisaną umowę wraz z jej kopią w NFZ;
 • nr polisy NNW i OC;
 • nr konta bankowego w euro (PO WER – konto złotówkowe).

10. Dodatkowe informacje

 • Zarejestruj się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Sprawdź zasady legalizacji pobytu .

Jeśli jesteś studentem ze specjalnymi potrzebami to masz prawo otrzymać dodatkową kwotę wsparcia. W tym celu wypełnij wniosek ze strony i przyjdź do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia
Rules for mobility of students of TUL to study abroad under the Erasmus programme.

Zmieniono
14-01-2020 - 10:40