Przejdź do treści
2022-08-09 01:19:58
Ogłoszono wyniki międzynarodowego rankingu URAP by subject (Field-based University Ranking by Academic Performance), który jest publikowany od 2011 roku przez Instytut Informatyki Middle East Technical University w Turcji.

Z 62 do 79 wzrosła liczba dyscyplin, w których klasyfikowano uczelnie. Politechnika Łódzka została uwzględniona w 15 dyscyplinach (w poprzedniej edycji - w 7). W 5 dyscyplinach, w których PŁ została sklasyfikowana w ubiegłym roku, odnotowaliśmy awans, w 2 pozostałych – spadek.

O 108 miejsc awansowaliśmy w Technology (678. m-ce, sklasyfikowano 1500 uczelni), a w Chemical Sciences - o 73 miejsca (541. m-ce, sklasyfikowano 1500 uczelni). W tej drugiej dyscyplinie PŁ zajęła 5. m-ce na 32 sklasyfikowane polskie uczelnie. W Materials Engineering PŁ sklasyfikowano na 464. m-cu na 1000 sklasyfikowanych uczelni (4. m-ce na 19 polskich uczelni), a w Chemical Engineering – na 495. m-cu na 1000 sklasyfikowanych uczelni (6. m-ce na 17 polskich uczelni). Z kolei w Polymer Science na 300 uczelni sklasyfikowanych w tabeli światowej uwzględniono tylko 2 uczelnie z Polski – Politechnikę Łódzką (199. m-ce) i Politechnikę Gdańską (293. m-ce).

Metodologia rankingu uwzględnia 6 wskaźników koncentrujących się na wydajności naukowej oraz jakości i wpływie badań.

Więcej informacji na stronie rankingu.

ostatnie zmiany 2022-08-09 01:58:47

Udostępnij:
rankingi i akredytacje

Justyna Kopańska