Treść

Mobilność akademicka w ramach programu Edukacja EOG

W ramach komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym – Politechnika Łódzka realizuje projekt mobilności akademickiej dla studentów i pracowników, we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi z Islandii i Norwegii.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2020 – 30.09.2021.

Całkowita wartość projektu to 95 020 EUR.

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG.

Więcej informacji o możliwościach wyjazdów znajdą Państwo w zakładkach "Mobilność Studentów PŁ” oraz „Mobilność Pracowników”.

logo EOG

Mistrzowie Dydaktyki na Politechnice Łódzkiej

W lutym 2019 r. Politechnika Łódzka podpisała umowę o dofinansowanie udziału grupy nauczycieli akademickich PŁ w projekcie o charakterze wdrożeniowym "Mistrzowie Dydaktyki", realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, a w szczególności tutoringu akademickiego. W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich zostanie przeszkolona podczas wizyt studyjnych w renomowanych uczelniach europejskich, m.in. Ghent University (Belgia), University of Groningen (Holandia), University College London (Wielka Brytania), Aarhus University (Dania). Ponadto nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line oraz w cyklicznych konferencjach "Kadry Przyszłości", organizowanych w kraju przez MNiSW. Każdy z przeszkolonych nauczycieli przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami, a także wesprze PŁ we wdrożeniu metody tutoringu na całej uczelni. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu ze studentami rozpoczną się w nowym roku akademickim 2019/2020.

Obecnie w projekcie uczestniczy 46 nauczycieli akademickich PŁ.

Więcej informacji w zakładce projektu

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ pełni rolę koordynatora zadań projektu na uczelni. Osobą do kontaktu jest pani mgr Alina Wujcik, tel.42 638 38 75.

Mistrzowie Dydaktyki

Flipped Education at TUL - wizyta amerykańskiej specjalistki w ramach Programu Fulbrighta

Na zaproszenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ przyjechała z wizytą ekspercką pani dr Elizabeth Mauch z Bloomsburg University w Stanach Zjednoczonych, specjalistka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu metod kształcenia zorientowanych na studenta.

Wizyta odbyła się w ramach Programu Fulbright Specialist, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektów w Polsce.

Podczas dwutygodniowego pobytu, w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2019 r., pani dr Mauch wygłosiła otwarty wykład na temat modelu kształcenia odwróconego, flipped classroom, będącego integralną częścią systemu zorientowanego na studenta, przeprowadziła warsztaty i indywidualne konsultacje z 66 nauczycielami akademickimi reprezentującymi różne kierunki kształcenia na naszej uczelni. Podczas zajęć nasi pracownicy mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia zajęć zgodnie z modelem flipped.

Efekty wizyty specjalisty zostaną wykorzystane w procesie wdrażania modelu flipped education na naszej uczelni począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Zmieniono
15-06-2020 - 10:13