Treść

U-Multirank

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente, Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden, Fundacion CYD and Folge 3. Jest to pierwszy globalny ranking dający pełen obraz różnorodności funkcjonowania uczelni. Informacje wykorzystywane w ramach U-Multirank pobierane są z różnych źródeł i obejmują dane dostarczane przez instytucje, dane pobrane z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych oraz dane z kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85000 studentów. Uwzględnia się tutaj 31 wskaźników zgrupowanych według następujących obszarów: jakość kształcenia, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym.

Wielowymiarowe podejście stosowane przez U-Multirank polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach poszczególnych obszarów i wskaźników i przyznawaniu im ocen w skali od A (bardzo dobrze) do E (słabo). W ramach rankingu nie powstaje tabela najlepszych uczelni na świecie w oparciu o łączne wyniki. U-Multirank pokazuje, że koncepcja „najlepszego uniwersytetu na świecie” zależy od tego, czego się akurat szuka i pozostawia decyzję o przydatności różnych wskaźników swoim użytkownikom. Pozwala zainteresowanym tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Mogą oni dzięki temu znaleźć uczelnię, która będzie najlepiej odpowiadała ich potrzebom.

U-Multirank dostarcza informacji na temat instytucji o zróżnicowanej specyfice i misjach. Obejmuje instytucje o różnych profilach: uniwersytety nauk stosowanych, regionalne szkoły wyższe, akademie muzyczne, itd. Dzięki temu U-Multirank uwzględnia ponad 300 instytucji, które nigdy wcześniej nie były widoczne w światowych rankingach, a wiele z nich osiąga w przypadku niektórych wskaźników bardzo dobre wyniki. W ostatniej edycji zaprezentowano dane dotyczące 2202 szkół wyższych z 96 krajów, w tym 42 polskich uczelni.

Więcej informacji

 

Zmieniono
11-08-2022 - 13:58

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.