Treść

eogprogram Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
•     innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
•     integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
•     środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
•     kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
•     sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.


W ramach Komponentu II – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  w kwocie 95 020 EUR z czego 14 253 EUR pochodzi ze środków budżetu Państwa. 

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r. W ramach programu na praktykę wyjechał 1 student w roku akad. 2021/2022.

W roku akademickim 2022 - 2023 studenci mogą rekrutować się na praktykę w ramach programu EOG zgodnie z harmonogramem rekrutacji na praktykę przewidzianym w programie Erasmus+. Dostępne są 2 miejsca (1 w Norwegii i 1 w Islandii) na praktykę trwającą 3-miesiące. Data zakończenia projektu to 30.09.2023.

Jako student Politechniki Łódzkiej masz możliwość wyjazdu na praktyki do następujących uczelni:


Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania studenta w ramach programu Edukacja  wynosi aż 1200 EUR na miesiąc! Dodatkowo otrzymujesz  dofinansowanie na podróż - do Norwegii 275 EUR, a do Islandii 360 EUR! 

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Stypendium finansowe wypłacane w PLN stanowi równowartość stypendium w EUR po kursie 1 EUR = 4,5565 PLN.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, przysługuje Ci dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.  

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przejdą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje znajdują się w:

Zasady Edukacja 22-23

Zasady finansowania - zał. nr 1

Dokumenty do pobrania:

1.podanie_student EOG_0.doc

2. podanie_doktorant EOG_0.doc

3. formularz aplikacyjny.doc

4. LAT - EOG_0.docx

5. Certyfikat EOG_0.doc

Przydatne linki:
Program Edukacja https://education.org.pl/
Fundusze EOG i funduszy norweskich https://eeagrants.org/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/

Zmieniono
29-07-2022 - 12:55