Treść

 

eog

program Edukacja

Jako student Politechniki Łódzkiej masz możliwość wyjazdu na studia do następujących uczelni:


Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania studenta w ramach programu Edukacja  wynosi aż 1200 EUR na miesiąc! Dodatkowo otrzymujesz  dofinansowanie na podróż - do Norwegii 275 EUR, a do Islandii 360 EUR! 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, przysługuje Ci dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.  

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przejdą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmiany do Komunikatu dot. zasad wyjazdów studentów PŁ na studia zagraniczne

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Edukacja

Learning Agreement for Studies

Przydatne linki:
Program Edukacja https://education.org.pl/
Fundusze EOG i funduszy norweskich https://eeagrants.org/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/

Zmieniono
04-02-2021 - 08:02