Treść

 

eog

program Edukacja

Jako student Politechniki Łódzkiej masz możliwość wyjazdu na studia do następujących uczelni:


Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania studenta w ramach programu Edukacja  wynosi aż 1200 EUR na miesiąc! Dodatkowo otrzymujesz  dofinansowanie na podróż - do Norwegii 275 EUR, a do Islandii 360 EUR! 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami, przysługuje Ci dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Edukacja.  

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przejdą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

 

Program Edukacja 2020/21

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmiany do Komunikatu dot. zasad wyjazdów studentów PŁ na studia zagraniczne

Program Edukacja 2022/23

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja 22/23

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania 22/23

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji 22/23

Następna rekrutacja: 3 - 16.10.2022

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego 22/23

Karta Studenta Programu Edukacja

 

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Stypendium finansowe wypłacane w PLN stanowi równowartość stypendium w EUR po kursie 1 EUR = 4,5565 PLN.

Liczba miejsc na wyjazdy studentów w Programie Edukacja wynosi 8. W trakcie realizacji jest 5 mobilności. 3 pozostałe miejsca muszą zostać wykorzystane do 30.09.2023.

 

Przed mobilnością należy dostarczyć:

- Podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Edukacja

- Learning Agreement for Studies

- Transkrypt ocen

- List akceptacyjny z uczelni partnerskiej

 

Po zakończonej mobilności należy dostarczyć:

- Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej (Confirmation of Stay)

- Transkrypt ocen z uczelni partnerskiej

- otrzymaną mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.

 

Zmieniono
10-10-2022 - 10:04