Przejdź do treści
2024-04-18 02:31:09
Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z możliwością udostępnienia osobom niepowołanym informacji przetrzymywanych na adresie email sao@info.p.lodz.pl.

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z możliwością udostępnienia osobom niepowołanym informacji przetrzymywanych na adresie email sao@info.p.lodz.pl.

Z tego powodu studentom i pracownikom Politechniki Łódzkiej, a zwłaszcza osobom komunikującym się za pośrednictwem adresu email sao@info.p.lodz.pl zaleca się czujność i ostrożność, w tym jeżeli ktoś posiada numer ewidencyjny PESEL założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania ewentualnej aktywności kredytowej oraz ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości, namawiających do podjęcia dodatkowego działania. Osoby niepowołane, które uzyskały dostęp do skrzynki pocztowej sao@info.p.lodz.pl teoretycznie mogły pobrać numery telefonów i adresy e-mail, i mogą próbować je wykorzystać do kradzieży pieniędzy z wykorzystaniem popularnych metod, na przykład „na oczekującą na dostawę paczkę” czy „planowane wyłączenie energii elektrycznej”.

Ponadto potencjalnie istnieje możliwość kradzieży tożsamości, aczkolwiek na tę chwilę nie ma dowodów na to, żeby osoby niepowołane pozyskały dane osobowe studentów i pracowników uczelni.

W przypadku dodatkowych pytań i informacji odnośnie naruszenia ochrony danych przetrzymywanych na skrzynce sao@info.p.lodz.pl można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Politechniki Łódzkiej pod nr telefonu: 41 631 20 39 lub iod@adm.p.lodz.pl

Jednocześnie zapewniamy, że zostały wprowadzone wszelkie środki naprawcze oraz procedury aby Państwa dane były bezpieczne.

ostatnie zmiany 2024-05-16 11:28:24

Udostępnij:
Exchange Students, inne

Joanna Włodarczyk


ECIU News