Treść

eog                                                                        

hasło

 

W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym, Politechnika Łódzka skorzystała z dofinansowania w wysokości 97 368 EUR, z czego 82 736 EUR pochodziło z Mechanizmu Finansowego EOG, a 14 605 EUR to wkład krajowy.


Pracownicy Politechniki Łódzkiej oraz pracownicy uczelni z Państw-Darczyńców mogli otrzymać dofinansowanie na realizację mobilności:

 • w celach dydaktycznych - podczas jednego tygodnia pobytu należało przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć;
 • w celach szkoleniowychjob shadowing, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r.

W ramach realizacji umowy o numerze EOG/21/K2/W/0005, liczba miejsc na wyjazdy kadry wynosiła 20. Dofinansowanie na wyjazd do uczelni z Państw-Darczyńców uzyskało 18 pracowników Politechniki Łódzkiej.


W ramach umowy o numerze EOG/21/K2/W/0005 pracownicy mogli realizować mobilność we współpracy z uczelniami, z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowę międzyinstytucjonalną. Do tych uczelni należały:

Mobilność musiała zostać zrealizowana do 30 września 2023 r.

Pracownicy PŁ, zainteresowani wyjazdem do ww. uczelni, przechodzili kwalifikację na zasadach opisanych w załączonym dokumencie.


Dofinansowanie w Programie Edukacja

Dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży wypłacane było w formie stypendium zgodnie z Zasadami finansowania mobilności.

Wysokość stypendium na podróż uzależniona była od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia dofinansowania dla pracownika PŁ, przyjęte było, że miejscem rozpoczęcia podróży jest Łódź jako siedziba PŁ. Aby obliczyć odległość należy wykorzystać kalkulator odległości opublikowany na stronie Komisji Europejskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami mogły liczyć na dodatkowe dofinansowanie.


Harmonogram kwalifikacji

Dodatkowy nabór - zakończony

od 06.03.2023 - 02.04.2023 – składanie aplikacji

03.04.2023 - 07.04.2023 – weryfikacja złożonych aplikacji

11.04.2023 - 21.04.2023 – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 05.05.2023 – ogłoszenie wyników

I nabór - zakończony

do 15.11.2022 - składanie aplikacji na wyjazd

16.11.2022 - 18.11.2022 - weryfikacja złożonych aplikacji

21.11.2022 - 27.11.2022 - rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 30.11.2022 - ogłoszenie wyników

II nabór - zakończony

do 05.02.2023 - składanie aplikacji

06.02.2023 - 15.02.2023 - weryfikacja złożonych aplikacji

20.02.2023 - 03.03.2023 - rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną

do 10.03.2023 – ogłoszenie wyników


Warunkiem udziału w kwalifikacji było złożenie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

1. Formularza zgłoszeniowego, właściwego dla typu wyjazdu:

2. Pisemnego potwierdzenia od wybranej instytucji przyjmującej, (np. email) o możliwości zrealizowania planowanej mobilności.


Przed wyjazdem

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, ale nie później niż 2 tygodnie przed planowaną mobilnością, pracownik zobowiązany był złożyć do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

2. Podanie o wyjazd zagraniczny:

Pracownik składa podanie do Sekcji Mobilności Kadry elektronicznie (poprzez system SAPort) oraz poprzez system EZD wraz z wymaganymi akceptacjami.


  Przed samym wyjazdem, pozostaje jeszcze: 

  • podpisanie umowy finansowej w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ;
  • pobranie i wydrukowanie karty ubezpieczenia z systemu SAPort lub portalu Wikamp
  • zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  W sytuacji konieczności rezerwacji biletów lotniczych lub noclegów, prosimy o dokonywanie zakupu dopiero po uzyskaniu podpisów osób decyzyjnych na wszystkich ww. dokumentach.


  Podczas pobytu

  Każdy pracownik PŁ zobowiązany był do uzyskania pisemnego potwierdzenia zrealizowanej mobilności (Confirmation of Stay) wystawionego przez instytucję przyjmującą, które powinno uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.


  Po powrocie

  Uczestnik mobilności zobowiązany był do:

  Ankietę wraz z raportem należy wysłać na adres staffmobility@info.p.lodz.pl 


  Przyjazdy z Państw-Darczyńców

  W ramach realizacji umowy o numerze EOG/21/K2/W/0005, liczba miejsc na przyjazdy kadry wynosiła 5. Dofinansowanie na przyjazd do PŁ uzyskało 4 pracowników reprezentujących uczelnie partnerskie z Państw-Darczyńców. 

  Podstawą udziału w kwalifikacji na przyjazd pracowników z Państw-Darczyńców do Polski było złożenie następujących dokumentów:

  Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

  Każda osoba przyjeżdżająca z Państw-Darczyńców otrzymała potwierdzenie zrealizowanej mobilności wystawione przez Politechnikę Łódzką, które uwzględniało informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

  Po zakończonej mobilności, uczestnik otrzymał mailem ankietę ex-post, którą należy wypełnić i odesłać.

  Dokumenty należy przesłać na adres staffmobility@info.p.lodz.pl 

  Zalecenia dla podróżujących za granicę

  Przed każdym wyjazdem pracownik zobowiązany jest sprawdzić zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące podróży zagranicznych do poszczególnych krajów. Należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju docelowym oraz z obowiązującymi warunkami wjazdu do kraju docelowego z terytorium RP.

  Przed planowanym powrotem pracownik zobowiązany jest także sprawdzić zasady dla osób przybywających do Polski:

  z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji


  Kontakt: staffmobility@info.p.lodz.pl

   

  Przydatne linki:

  Program Edukacja

  Fundusze EOG i fundusze norweskie

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

   

  Zmieniono
  24-11-2023 - 10:42

  ECIU News

  Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.